Életerő - Tudat és Alkat (ösztön) - I. Negyed ( egyedi és nem anyagi)

 Először vegyük pontokba szedve.
1.Tanulás
Tanult tudás (hajszálnyi különbség)
Tevékeny tudás (babalépések)
Modellezett tudás (példamutatás)

2. Változás-Fejlődés (mennyiségi, minőségi; meditáció, pszichológia).
A világban egy biztos: a változás !
3. Filozófia
Hozzáállás (hobby, profi; passzív, aktív,kompenzált; célok-döntés)
Tettek /babalépések; hajszálnyi különbség/
Eredmények
Az élet minősége
(tudás-tettek-lelkesedés által bezárt háromszög területe a siker)
4. Tapasztalás
(Érzékelés folyamatai)
Humán
- Elnevezés
- Tény
- Érzelem
- Téveszme
Nem Humán
- Érzet (birodalmak: ásványi, növényi, állati)
- Energia
- Hetedik
A felsorolás után azt a véleményemet szeretném megosztani, hogy az 1-3 pont és a 4 pontok egy–egy külön csoportot akotnak.
Az 1-3 pont szorosan kötődik a hagyományos orvoslás szemléletéhez, a pszichés fejlődéshez, a tanulási folyamathoz vagy fogalmazhatnék úgy is, hogy az emberré váláshoz, vagy ahogy a való világot érzékeljük, vagy ahogy a való világ tükröződik bennünk.
Ez mellett a 4 pont Rajan Sankaran és más homeopaták ( pl. Jan Scholten, Luc de Scheppert stb) munkásságát tükrözi.
Saját megfogalmazásomban (2011. nyara): azt a fraktál elméletből illetve az ősi beavató nyelvből levezethető kettőség kialakulását ami végül betegségtünetekhez vezet.
Ezekről is rengeteget lehetne írni.
Most röviden annyit emelnék ki, hogy a NEM HUMÁN-ÉRZET (KÉPZET /érzet-téveszme) szinten lehet megállapítani az embereket legmélyebben irányító „téveszmék” forrását.
Az ásványi típusú emberek magukból indulnak ki és a maguk stabilitásának a céljából struktúrákban gondolkodnak, struktúrákban léteznek.
A növényi típusú emberekre az ”ingerre való érzékenység” és az „ingerre, külső behatásra adott válasz” egységessége jellemző.
Az állati típusú emberekre a másikra való utaltság (a táplálkozási láncban egyik sem létezik a másik nélkül), a verseny, az életben maradásért való, illetve a hierarchiában elfoglalt helyért folyó küzdelem a jellemző attitüd.

A magam gondolatvilágában ezt azzal tudom párhuzamba hozni, hogy azt tanították, hogy az agyunk 2 percig bírja ki oxigén ellátás nélkül. Ugyanakkor azt is tanították, hogy az ember egy pillanat alatt meg tud halni. Akkor mi az igazság? Mi a „Kóma”. Mi a klinikai halál?
A magyar szókincs tartalmazza a szellemi és lelki megnevezéseket, amit az értelmező szótárban is megnézhetünk, ha nem tudjuk mit jelentenek.
Számomra tehát a lélek (a lelkem) azt jelenti, hogy létezik bennem egy „nem anyagi dolog”, ami kapcsolatot tart a „nem anyagi tulajdonságú szellemi világgal” és a fizikai testemmel egyaránt (három-harm-/szent/háromság). A lelkem mondja meg, a testemnek, hogy meddig tart a „FÖLDI ÉLET”, és nem az anyagi tulajdonságú biokémiai testi működésem, még akkor is ha a tudomány jelenlegi állapotában sokszor érdekes dolgokat produkál (újraélesztés, intenzív ellátás, szervátültetés, Őssejt beültetés stb.).
Véleményem szerint a homeopátia segítségével az ember jobban, könnyebben megértheti magát, céltudatosabb életet élhet illetve könnyebben beláthatja, hogy az embereket nem minősíteni, hanem jellemezni kell (lehet egészséges és beteg is), mert könnyebben eljuthat a megértés, megbocsájtás szintjére.
Szinia „Szertan” c. könyvében találtam egy Wass Albert idézetet a Hagyaték c. művéből. Idézek pár sort, pár mondatot
„Mert az igaz, hogy Isten teremtett mindent,….De csak azt teremt ami van. Sohasem azt, ami nincs. Rossz pedig nincs, mert az Isten LYÓ, s a LYÓ nem teremt rosszat soha. Csak LYÓ van…….De a gonoszság nem Isten gondolata. A betegség nem Isten gondolata. A beteg ember, a gonosz ember, a bűnt cselekvő ember nem egyéb, mint elrontott gondolat. ……
Ha ehhez hozzáveszem Varga Csaba „ A kőkor élő nyelve c. könyvében leírt értekezést a „kettő”-ről a „más”-ról és a „három”ról akkor eljutunk a homeopátia ma élő nagyjainak azon állításaihoz, hogy az ALKATUNK (amely a három birodalom egyikéhez kapcsolható (ásványi, növényi, állati) nem más mint egy bennünk rejtőzködő kettőség amely ha eluralkodik a lelkünkön, ÉLETERŐ-n akkor ez BETEGSÉG-ként jelenik meg. (A kettőség disszonanciát, diszharmóniát, zavart /betegséget/ okoz).
BETEGSÉGET jellemezhetjük, azonosíthatjuk egy szer (egy szerből készült „klasszikus” homeopátiás golyócskával) „Szellemiségével”/„Információjával” (mivel minden létezik a világban és a fraktál elmélet szerint mindenben meg van minden), azaz ha minden ember képes teremteni, akkor az ember LYÓ-t teremt, de ha a „kettőség”-„betegség” veszi át a teremtést az rossz lehet/rossz lesz.
Viszont ha a „Betegség”-et a „Kettő”-ségünket nem anyagi módon, hanem a „saját maga információjával” visszaszorítjuk mi újra a teremtő dinamikus egyensúlyi állapotába kerülhetünk.
Ez az alkati vagy szituációs (adott helyzetű) klasszikus homeopátiás kezelés lényege.
Ha így definiáljuk a BETEGSÉG-et, akkor nagyon látszik a gyógyszergyári gyógyszer csak fizikai testre történő hatása. Ez még nem baj. Ha valaki csak testi szinten akarja magát gyógyítani, meg van rá a joga (Lásd Alkotmányos alapjogok). Ebben a nézetben az a fontos hogy a társadalomnak is joga és kötelessége tájékoztatni az embert a lét teljességére, valamilyen módon figyelmeztetni az egyént, hogy kötelessége is az egészségének a megőrzése, mert csak ez biztosítja az „Isteni” teremtés lehetőségét.

2012-ben a saját gondolatvilágomban így határoztam meg az ALKATOT:

Mióta homeopátiát tanulok meggyőződésem, hogy az embert nem minősíteni, hanem JELLEMEZNI kell

Egyre inkább úgy gondolom, hogy ez alapvető természeti törvény.
Nagyon nehéz elfogadni, hogy a periodusos rendszerben az elemek nem csak kémiai – fizikai tulajdonságaikban mutatnak rendezettséget, hanem szellemi-lelki-érzelmi törvényszerűségek is vannak az oszlopok és sorok között.
(Nehéz a kettőségeket-dualitásokat, a hármas, ötös, hetes, kilences kapcsolatokat is természeti alaptörvényszerűségeknek elfogadni- pl. sók, összetett /többes/ sók, víztartalmú sók; összetett ásványok stb).

Számomra az ember szellemének-lelkének a kettőségét (dualitását) az adja, hogy amíg dinamikus egyensúlyi-kompenzált állapotban vagyunk, addig a világ minden hatását képesek vagyunk úgy átélni, hogy EGÉSZSÉGESEK maradunk, azaz a nem anyagi természetű lelkünk ad egy választ , amely testi, cselekvési szinten megjelenik az anyagi világban (Földön). Ilyenkor az ÉLETERŐnk osztatlan egész (hármas egységben: a szellem+lélek+fizikai test egysége/dinamikus egyensúlyi állapot/).
Ha a világból érkező hatásra (inger) adott válasz kibillent az egyensúlyunkból, akkor az ÉLETERŐnk mintegy két részre szakad.
Nem tudom mik a jó elnevezések.
I.
A homeopátiás tanulmányaim alapján Rajan Sankaran által megnevezett ötödik nem humán szintű megtapasztalás, az ÉRZET által meghatározható „ALKAT”-nak nevezném az egyiket.
II.
 A másikat a homo sapiens voltunkból fakadóan „TUDAT”-nak nevezném, de talán kifejezőbb az "ÖSZTÖNÖS-ALKAT" (lásd Granr Bentey miazma modellje).

Tehát ha az egységes ÉLETERŐ szétválik TUDAT-ra és ALKAT-ra, akkor ott betegség tünetek lépnek fel. A betegség tünetek a periodusos rendszerben (Jan Scholten, Rajan Sankaran és más homeopaták által módosított (eltolt oszlopokkal, sorokkal és kört, spirált alkotva), mint alapvető természeti rendszerben szabályosan/szabályozottan jelennek meg. A periodusos rendszer nem csak az elemekre, hanem a növényi-, állati fajokra, törzsfájára is igaz. Ennek pontos megfelelése még nem teljesen ismert (a fajok által képviselt „miazma”, „stáció”, „reakció mód” a periodusos rendszer oszlopai).
Beteg állapotban a tudat és az alkat harcol egymással. Egyrészt ez csökkenti az ÉLETERŐT, másrészt a lélek, ami irányítja fizikai testet a betegség előre haladásával egyre jobban alá lesz rendelve az ALKAT-nak.
Tehát a Földi életünkben úgy képzelem, hogy ha egy embert JELLEMZÜNK, akkor azt az ALKAT-át írjuk le, amely a betegségképet takarja.
Tehát azért sem illik az embert minősíteni, mert ilyenkor a „BETEG EMBERT” JELLEMEZZÜK.
Tehát ezért mondhatjuk, hogy a homeopátiás golyócska szabadságot és szeretet ad, mert egyesíti a „TUDAT”-ot az „ALKAT”-tal , létrehozva a TEREMTŐ ÉLETERŐT.
Könnyű belátni, hogy a gyógyítás, diagnosztizálás alatt a jellemzésből, a cselekedetekből, megállapítjuk az „ALKAT”-ot, azaz az ásványi anyagot, növényi fajt, állati fajt (nozódát))
akkor ezt bevéve, az öngyógyító folyamat nem más mint az „ALKAT” találkozása önmagával (a szer bevételével). A megfelelő potencia választásával elindíthatjuk az „ALKAT” és „TUDAT” közeledését, összeolvadását, más megközelítésben a golyócskák olyan információt hordoznak, amely segítségével a testben harmonizálódik az energia áramlás („Betegség” , „Sátán” szór, szétválaszt, a „Szeretet” egyesít).

Jan Scholten Lantanidák c. könyvében így összegzi egyes homeopaták elméleteit:

Elméletek
Szint Scholten Vithoulkas Sankaran ÉrzékSor
1. Tudás Uránium - Energia, „hetedik” Szaglás

2. Képzet Arany Mentális Téveszme, Érzet Látás

3. Gondolat Ezüst Mentális Téveszme, Elnevezés Hallás

4. Érzelem Vas Emocionális Érzelem Ön-
Szeretet érzékelés

5. Érzelem Szilícium Emocionális Érzelem Ízlelés
Akarat

6. Érzet Szén Emocionális Érzet Tapintás,Test

7. Fizikai Hidrogén Fizikai Tény

Magyarázatok:
7. Fizikai:
Ez a fizikai szint, az anyagi valóság, a test szintje. A hagyományos orvoslás (DIAGNÓZIS=ELNEVEZÉS) erre a szintre korlátozza magát.
6. Érzetek:
Ez az érzelmek, a panaszok, a TÉNY-ek érzékelésének a szintje. Az „érzés” szót is szokták erre használni, de félrevezető lehet, mert az „érzést” az érzelmekre és az intuicióra is használjuk.
5. Érzelem, akarat
A harmadik szint az érzelmek szintje, a félelemé, a szereteté és gyűlöleté, a vágyé és idegenkedésé, a haragé és így tovább. Ez egyben az akarat szintje is, azé a vágyé, hogy valakik legyünk.
4. Érzelem, szeretet
Ez is az érzelmek szintje, de magasabb fokon. Az együttműködési készség, a csoporthoz tartozás érzése.
3. Gondolat
Ez a gondolat szintje. A hité és az ítélő erőé, amit téveszmének is hívunk. Sankaran erre az alapvető téveszme kifejezést használja. Ez a szint a nyelvekben, a szavakban fejeződik ki.
2. Képzet
Ez a képzetek szintje. Látomás és belátás. A gondolati szinttel együtt képezi a mentális minőséget, bár a kettő jelentősen különbözik egymástól. Az a mondás, hogy „egy képpel többet lehet mondani, mint száz oldalas szöveggel”, erre a különbségre utal. A képek elvezetnek a belátáshoz; míg a szavak képeket idézhetnek fel, amelyek belátáshoz vezetnek. Ez az élettörténet, a földi tapasztalatok szintje is.
1.Tudás
A hetedik szint a tudás szintje. Ezt intuiciónak is hívjuk. Rendkívül elvont archetipikus szint.

Sankaran szintjei Scholtenéhez sokban hasonlóak, de különbözőek is. A legnagyobb különbség az, hogy Sankaran a szinteket ciklikusként, nem pedig hierarhikusként írja le. Scholten az egész rendszerben látja a ciklikusságot.

Maga az „érzet” fogalma bizonyos mértékig problématikus. A hagyományos orvoslás általában fizikainak tekinti, az idegrendszer részének, és ennek megfelelően használja. Csakhogy az érzet nem mérhető anyagi módon, ami világossá teszi, hogy ez nem valami fizikai dolog, noha szoros kapcsolatban áll a testtel. Ez a szoros kapcsolat abban is megmutatkozik, hogy az érzet a testrészekhez kötődik, ami ritkán mondható el az érzelmekről. Az ember „lüktető fejfájásról” beszél, de arról ritkán, hogy „dühöt érzek a kezemben”.

A homeopátia nem korlátozható az anyagi világra. Az érzelmek és gondolatok a homeopátia kutatási területének magját képezik. Az érzelmek és gondolatok világa különbözik az anyagi világtól, és nem korlátozható erre a világra. Cáfolja a materialista paradigmát.

Számomra a homeopátiának a legcsodálatosabb része, hogy NEM MINŐSÍT, hanem JELLEMEZ.

A hagyományos orvos célja: a diagnózis. A gyógyítást az állam (szakma-egyetem) által megszabott protokoll ( előírás /pénz-előny-kockázat/) szerint végzi.
A homeopátiában, a homeopata (orvos, gyógyszerész) célja és a gyógyítás maga egybeolvad a diagnózissal, mert az a szer megnevezése:
a „SZER” (SIMILIMUM) tehát egy JELLEMZÉS és nem MINŐSÍTÉS és magában INFORMÁCIÓ=GYÓGYSZER is.